ADVANCE SEARCH
SEARCH BY MAP    
AREA
SIZE (SQ.M.)
PRICE (MB.)
BEDROOM
OPTIONAL
Completed
Fully Furnished
Off-Plan
Partly Furnished
Unfurnished
Ready to move in
Car Park
Garden view
Pool view
City view
Sea view
Greenery/Mountain view
Underconstrution
Foreign Freehold
Thai Freehold
Leasehold
Company name
Lake/ lagoon view
Chanote
Beachfront
Private Jacuzzi
Private BBQ area
Private Rooftop terrace
Private Sauna room
Oceanfront location
Private elevator
Hillside Location
Private car park
Under construction
Sound System
Flat location
Staff rooms
Massage room
Theatre room
Private car park (2 cars)
Private Pool
Gently slope site
Marina View
FACILITIES
WITHIN WALKING DISTACE
ROUNDUP
Roundup    News    คอนโดและวิลล่าคุณภาพสูงที่เขาใหญ่ขายดี

คอนโดและวิลล่าคุณภาพสูงที่เขาใหญ่ขายดี

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่มีความคึกคักมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในขณะนี้ โดยมีคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศโครงการสำคัญๆ หลายโครงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นการขาย แม้กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะมีส่วนในการดึงให้ลูกค้าเป้าหมายสนใจเข้าชมโครงการมากขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ คือคุณภาพที่โครงการต่างๆ นำเสนอ ตามการรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล
 
ตลาดอสังหาริมทรัพย์เขาใหญ่เข้าสู่ช่วงบูมอย่างชัดเจนในช่วงประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว ซึ่งมีโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศ (วิลล่า) เปิดตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการที่มีผู้มีรายได้ในระดับปานกลางและผู้มีฐานะดีจำนวนมากแสดงความสนใจหาซื้อคอนโดหรือวิลล่าใกล้กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด หรือเพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยในวัยเกษียณ
 
อย่างไรก็ดี ความต้องการซื้อจริงไม่ได้มีระดับที่สูงเท่ากับระดับความสนใจ ดังนั้น จึงไม่สามารถรองรับจำนวนโครงการที่เปิดตัวขึ้นใหม่ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ตลาดเขาใหญ่เริ่มชะตัวทั้งในแง่ของการก่อสร้างและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดนับตั้งแต่ปี 2557
 
โครงการคอนโดและบ้านพักตากอากาศที่ยังคงมีการจัดกิจกรรมการขายคึกคักมากที่สุดในเขาใหญ่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมที่เริ่มกลับมาดำเนินการกิจกรรมการขายอีกครั้ง และโครงการเดิมที่มีการขยายเฟสเพิ่ม อาทิ เช่น  สวอนเลค เขาใหญ่ (คอนโดราว 150 ยูนิต), เบลล่​า เดล มอนเต้ (วิลล่าราว 50 หลัง), เซนเน็กซ์ (คอนโดราว  70 ยูนิต) และอากาศ เขาใหญ่ (คอนโดราว 100 ยูนิตและวิลล่า 8 หลัง) เป็นต้น
 
คอนโดและวิลล่าในเขาใหญ่มีระดับราคาที่หลากหลาย โดยคอนโดมีราคาขายระหว่าง 5-35 ล้านบาทต่อยูนิต ส่วนวิลล่ามีราคาขายระหว่าง 15 ถึงกว่า 100 ล้านบาทต่อหลัง แต่จากการสังเกตการณ์โดยเจแอลแอล พบว่า คอนโดที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้ มีราคาขายระหว่าง 12-15 ล้านบาท ขณะวิลล่าที่ขายดีมีราคาระหว่าง 20-40 ล้านบาท
 
นายบัณฑูร ดำรงรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจที่พักอาศัย เจแอลแอล กล่าวว่า “ราคาคอนโดและวิลล่าที่ขายดีในเขาใหญ่ โดยทั่วไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาคอนโดและวิลล่าที่ขายดีเฉลี่ยในหัวเมืองท่องเที่ยวหลักๆ เมืองอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ซื้อในเขาใหญ่เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ จากการที่ราคาขายมักมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของโครงการ ดังนั้น ราคาคอนโดและวิลล่าที่ขายดี ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่า ผู้ซื้อในเขาใหญ่ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นสำหรับคอนโดหรือวิลล่าที่มีคุณภาพสูงด้วย”
 
“ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ คือ โครงการสวอนเลค ซึ่งนับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเขาใหญ่ในแง่ของการขายในปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายสูงถึงประมาณ 80% ทั้งนี้ แม้โครงการจะมีคอนโดเสนอขายราคาเริ่มต้นที่ 9 ล้านบาท แต่พบว่า ยูนิตที่ขายดีที่สุดมีราคาอยู่ระหว่าง 12-15 ล้านบาท” นายบัณฑูรกล่าว
 
เขาใหญ่เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหลักๆ ประกอบด้วยชาวไทยที่มีฐานะช่วงวัย 40 ปีขึ้นไปที่ซื้อไว้เพื่อใช้เองและให้ความสำคัญสูงกับคุณภาพของคอนโดหรือวิลล่าที่ซื้อ ดังนั้น เชื่อว่าโครงการที่จะเปิดตัวขึ้นใหม่ๆ ที่เขาใหญ่ในอนาคตจะเป็นโครงการระดับพรีเมี่ยม
 
“แม้จะมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง แต่กลุ่มผู้ซื้อในเขาใหญ่ไม่ได้มีจำนวนไม่จำกัด ดังนั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อกลุ่มนี้ ผู้พัฒนาโครงการใหม่ๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่ผู้ซื้อเป้าหมายคาดหวัง” นายบัณฑูรสรุป
BANGKOK
KHAO YAI
PHUKET